rodrubjang.com รถรับจ้าง รถรับจ้างราคาถูก รถรับจ้างขนของ บริการทั่วทั้งประเทศ ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ
ค้นหาประกาศ

6 ล้อ ใหญ่

สมุทรปราการ

ธนภร โลจิสติกส์ ติดต่อเรา 0841066294 บริการให้เช่ารถบรรทุก ขนส่งสินค้าไปต่างจังหวัด บางพลี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง รถบรรทุกสินค้า รับจ้างขนส่งสินค้า ข่นย้ายสิ่งของ ข่นย้านบ้าน ขนส่งเครื่องจักร รถรับจ้าง

2,000 บาท

สมุทรปราการ

ธนภร ทรานสปอร์ต0863866249รถรับจ้างย้ายของทั่วไป บางพลี-เทพารักษ์-บางนา-กรุงเทพ-สมุทรปราการ-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-ระยอง-สมุทรสงคราม-สมุทรสาครฯลฯ บริการทั่วกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศครับผม บริการเขต กรุงเทพ ปริมณฑล คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย ด้วยราคายุติธรรม

2,500 บาท