Notice: Use of undefined constant id - assumed 'id' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 11

Notice: Undefined index: nocache in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 17

Notice: Undefined variable: title in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 32

Notice: Undefined variable: keyword in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 39

Notice: Undefined variable: description in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 46
รถรับจ้างราคาถูก รถรับจ้างทั่วไป บริการรถรับจ้างกรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี รถรับจ้างราคาถูก เริ่มต้น 300 บาท รถรับจ้างราคาถูก รถรับจ้างทั่วไป บริการรถรับจ้างกรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี รถรับจ้างราคาถูก เริ่มต้น 300 บาท
ประกาศจากผู้ให้บริการ “รถรับจ้าง”


Notice: Use of undefined constant topic - assumed 'topic' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 81
รับสมัครร่วมขนส่ง

รถรับจ้าง >
Notice: Use of undefined constant type - assumed 'type' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 82
รถกระบะ

รายละเอียดประกาศ

 • รถบริการ :
  Notice: Use of undefined constant type - assumed 'type' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 129
  รถกระบะ
 • ค่าบริการ :
  Notice: Use of undefined constant price - assumed 'price' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 130
  600-1800
  บาท
 • ความต้องการ :
  Notice: Use of undefined constant status - assumed 'status' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 131
  ประกาศ
 • วิธีการติดต่อ :
  Notice: Use of undefined constant send - assumed 'send' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 132
  ทางโทรศัพท์
 • ลงประกาศวันที่ : 24-05-2013 03:31:08 น.
 • แก้ไขข้อมูลวันที่ :
  Notice: Use of undefined constant up_date - assumed 'up_date' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 134
  24-05-2013 03:31:08 น.
 • เข้าชม :
  Notice: Use of undefined constant view - assumed 'view' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 135
  578
  ครั้ง

ข้อมูลสมาชิก


 • Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 144
  สุทธิพันธ์ ผู้ภักดี

 • ที่อยู่ :
  Notice: Use of undefined constant address - assumed 'address' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 145
  ต.ป่าสัก
  Notice: Use of undefined constant amper - assumed 'amper' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 145
  เมือง
  Notice: Use of undefined constant city - assumed 'city' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 145
  ลำพูน
  Notice: Use of undefined constant postcode - assumed 'postcode' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 145
  51000
 • โทร :
  Notice: Use of undefined constant tel - assumed 'tel' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 146
  , มือถือ :
  Notice: Use of undefined constant mobile - assumed 'mobile' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 146
  0856496309
 • อีเมล์ :
  Notice: Use of undefined constant email - assumed 'email' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 147
  sithittransport@gmail.com

รายละเอียดบริการ


Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 158
สุทธิพันธ์ ผู้ภักดี >
Notice: Use of undefined constant type - assumed 'type' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 158
รถกระบะ >
Notice: Use of undefined constant status - assumed 'status' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 158
ประกาศ


Notice: Use of undefined constant detail - assumed 'detail' in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 159
ศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่และลำปาง กระจายสินค้า 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

(รับสินค้าที่เชียงใหม่และลำปาง) หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดราชการ, เทศกาล

ศูนย์ทั้งสองแห่งจะเริ่มทำการกระจายสินค้า ประมาณต้นเดือน ก.ค. นี้

สินค้าเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภค (ของแห้ง)

กลุ่มลูกค้าที่จัดส่ง ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้า แม็คโคร โลตัส บิกซี ยี่ปั้ว ซาปั้ว รายย่อย

พื้นที่จัดส่ง ทุกตำบล ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ลำปาง

แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย

ต้องการรถดังนี้
รถปิคอัพ(หัวเดี่ยว)
- คอกหรือตู้ทึบ สูงไม่ต่ำกว่า 1.90 เมตร
- ต้องเสริมแหนบ เพราะบรรทุก 1.8 - 2.2 ตัน
หกล้อ(กลาง)
- ต้องเป็นหกล้อกลางเท่านั้น ยาว 4.5 - 5.5 เมตร
- เป็นคอกหรือตู้

เงื่อนไข
- ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
ปิคอัพ ค้ำประกันวงเงิน 3 แสน
หกล้อ ค้ำประกันวงเงิน 8 แสน

- ต้องทำประกันสินค้าเสียหายจากอุบัติเหตุ
ปิคอัพ ทำประกันวงเงิน 3 แสน
หกล้อ ทำประกันวงเงิน 8 แสน

- มีเงินค้ำประกันสินค้าเสียหายจากการขนส่ง(ได้คืนเมื่อแจ้งหยุดวิ่งล่วงหน้า 15 วัน) และจะ

เก็บเงินในวันที่เริ่มงานเท่านั้น ไม่เก็บล่วงหน้า
ปิคอัพ เงินค้ำประกัน 2 หมื่น(เรียกเก็บแรกเข้า 1 หมื่น ที่เหลือหักจากค่าวิ่งงาน)
หกล้อ เงินค้ำประกัน 5 หมื่น(เรียกเก็บแรกเข้า 1 หมื่น ที่เหลือหักจากค่าวิ่งงาน)

รถ 4 w(ปิคอัพ) รายได้ที่ได้รับ โดยน้ำหนักบรรทุก 4w อยู่ที่ไม่เกิน 2.2 ตัน
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 50 กม.ได้ 600 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 75 กม.ได้ 700 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 100 กม.ได้ 800 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 150 กม.ได้ 1,000 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 200 กม.ได้ 1,200 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 250 กม.ได้ 1,400 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 250 กม.ได้ 1,600 บาท
ระยะทางจากศูนย์ฯ-ลูกค้า-ศูนย์ฯ ไม่เกิน 300 กม.ได้ 1,800 บาท

รถ 6w รายได้ที่ได้รับ 2.75 เท่าของ 4w โดยน้ำหนักบรรทุก 6w อยู่ที่ไม่เกิน 7.5 ตัน

รับสมัคร ปิคอัพ จำนวน 40 คัน

รับสมัคร 6 ล้อ จำนวน 6 คัน

ติดต่อที่เบอร์ 085 6496 309

Notice: Undefined variable: post_other in /home/rodcom/domains/rodrubjang.com/public_html/detail.php on line 195